Smart Choice

幹細胞療法

SMART LIVING CLINIC

了解幹細胞療法

幹細胞尖端技術

血液幹細胞

牙齦幹細胞

皮膚萬能幹細胞

幹細胞的應用

 • 幹細胞儲存與應用

 • 細胞因子製劑開發

 • 癌症、疾病研究

 • 全身抗老回春

 • 幹細胞保養品

 

細胞因子製劑的應用

 • 調節免疫系統

 • 活化神經連結

 • 減少細胞凋亡

 • 促進血管增生

 • 支持細胞分化及生長

 • 防止疤痕形成

 • 抑制黑色素沉澱...等

細胞因子製劑種類

抗衰老細胞因子 / 心血管細胞因子

免疫調節細胞因子 / 性功能細胞因子

關節細胞因子 / 全臉回春細胞因子

幹細胞回春抗老

改善痘疤

SMART LIVING

全球最先進的細胞技術,最安全的細胞科技

​全方位的醫療服務,聰明的您值得擁有聰明的健康

SLCT Always your best choice!

MAYHOW CLINIC TAIWAN

Always your best choice!